- چهارشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

اطلاعات تماس

اطلاعات تماسآدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۷۱۳۱

صندوق پستی: ۵۱۵-۱۴۳۹۵

تلفن: ۷۷۵۶ ۸۸۰۲ (۰۲۱)

دورنگار: ۸۸۰۱۳۱۹۹ (۰۲۱)

پست الکترونیکinfo.ece[at] ece.ut.ac.ir

کانال تلگرام:https://t.me/UTECE 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها