اخبار و رویدادها

اطلاعیه استعداد درخشان و کهاد

اطلاعیه استعداد درخشان و کهاد


قابل‌ توجه دانشجویانی که درخواست دوره کهاد را ارائه نموده‌اند و جزء لیست استعداد درخشان تا 20% سال 97 می‌باشند در اسرع وقت  در خصوص درخواست انصراف از کهاد یا سهمیه استعداد درخشان به آموزش دانشکده مراجعه نمایند و ثبت‌نام استعداد درخشان خود را در سیستم (پیرو اطلاعیه قبلی) نهایی نمایند academics.ut.ac.ir  و پرینت نهایی تایپ‌شده فرم درخواست را تحویل آموزش دانشکده دهند.

سایر دانشجویانی نیز که درخواست کهاد داده‌اند لازم است درخواستی مبنی بر تصمیم قطعی با ذکر دروسی که در کلاس آن شرکت نموده‌اند با تائید اساتید محترم ارائه نمایند،همچنین آن دسته از دانشجویانی که ازسایردانشکده ها درخواست کهاد داده‌اند نیز ضمن ارائه درخواست فوق درصورتی‌که موافقت دانشکده مبدأ را قبلاً کسب ننموده‌اند با موافقت دانشکده مبدأ درخواست خود را تحویل آموزش دانشکده نمایند.

آدرس کوتاه :