اخبار و رویدادها

اطلاعیه آموزشی:دانشجویان مشمول پرداخت شهریه

اطلاعیه آموزشی:دانشجویان مشمول پرداخت شهریه


(قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند)

  •  در صورت عدم پرداخت شهریه نیمسال 2-98-97  مجاز به انتخاب  واحد نیمسال  98 – 99 – 1 نمی باشید .  خواهشمند است صرفاً بصورت الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه خود قبل از شروع ثبت نام نیمسال 1 – 99 - 98 هر چه سریعتر اقدام نمایید.
  •  جهت آگاهی از مراحل پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی به اطلاعیه ثبت نام در سایت http://egufa.ut.ac.ir توجه فرمایید.

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

 

آدرس کوتاه :