- دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اخبار

اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره پروژه‌های کارشناسی "روز پروژه"

اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره پروژه‌های کارشناسی "روز پروژه"دانشجویان محترم کارشناسی که قصد شرکت در روز پروژه‌ی‌‌‌ دوره‌ی دوازدهم را دارند، می‌بایست فرم تکمیل شده‌ی آمادگی شرکت در روز پروژه را حداکثر تا ساعت ۲۴ روز ۲۲ تیرماه در سامانه cecm به آدرس
 
 بارگذاری نمایند.
 enrollment key : projectday
 
عدم بارگذاری فرم تکمیل شده، به منزله‌ی انصراف از این دوره‌ی روز پروژه است و در صورت فارغ‌التحصیلی در ترم جاری نمره‌ی پروژه‌ی کارشناسی از ۱۵ محاسبه خواهد شد.
بدیهی است عزیزانی که پروژه‌ی خود را تمدید می‌نمایند، می توانند در روز پروژه‌ی ترم آینده شرکت نمایند. تمدید پروژه تنها یک بار امکانپذیر است.
آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها