- دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

اخبار

اطلاعیه برگزاری وبینار ویژه دستیاران آموزشی

اطلاعیه برگزاری وبینار ویژه دستیاران آموزشی دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار می ‎کند:

وبینار:تجربیاتی پیرامون دستیاری آموزشی

زمان:چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1401

ساعت:10 الی 12

لینک ورود به محیط وبینار

https://vc.sharif.edu/ch/isee

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها