اخبار و رویدادها

اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و چین 2022-2021

اطلاعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و چین 2022-2021


با عنایت به برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی میان  ج مهوری  اسلامی  ایران و  دولت  چین  و پیرو مذاکرات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی با  202 همتایان دولت چی ن، با اعطای تعدادی بورس متقابل در رشته های تحصیلی مختلف در مقاطع تحصی لات تکمیلی برای سال تحصیلی  2-20  . موافقت نموده است 21 بر همین اساس  و بنا به سیاستهای اعطایی بورس دولت جمهوری اسلامی ایران علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی 

https://campuschina.org/

 نسبت به ثبت نام  اولیه  در رشته ها و دانشگاه های مورد تایید  وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری http://grad.saorg.ir/ و رشته ها و  دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی https://edd.behdasht.gov.ir/ اقدام نمایند.

شایان ذکر است ، پس از ثبت نام در سامانه فوق الذکر ضروری  است متقاضیان از طریق سامانه اطلاع رسانی ادارهکل بورس و اعزام دانشجویان به آدرس http://scholarship.saorg.ir/ نسبت به  ثب تنام در  سامانه جامع امور دانشجویان سجاد https://portal.saorg.ir/   2021  تا پایان وقت اداری مورخ 20 دیماه 1399 برابر با 9 ژانویه 2021 اقدام نمایند.  

✓ بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر به هیچ گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

✓   لازم به ذکر است ا ین ثبت نام به منزله  ثبت نام اولیه می باشد و ارزیابی و تایید نهایی پذیرش متعاقباً اعلام خواهد شد

✓  انتخاب متقاضیان برتر براساس سوابق تحصیلی، نمره زبان انگلیسی، سایر توانمندی های علمی و همچنین ارزیابی مصاحبه دانشگاه پذیرنده انجام می گیرد .

✓ طبق  سیاست های کلی  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و  همچننین  اصلاح ماده 35 معافیت تحصیلی  مجلس شورای اسلامی مورخ ✓  1396/6/11  درخصوص  متقاضیان دیپلمه برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها را صرفاً محدود به دانشگاه های داخل کشور نموده  است لذا  بورس دولت های خارجی  شامل  دوره های  کارشناسی و عمومی رشته های عمومی و پزشکی نمی باشد .   

✓ درخصوص  متقاضیان دیپلمه برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها را صرفاً محدود به دانشگاه های داخل کشور نموده  است لذ ا  بورس دولت های خارجی  شامل  دوره های  کارشناسی و عمومی رشته  های پزشکی نمی باشد . 

 ✓ در سال جدید تحصیلی، امکان درخواست مرخصی برای ثبت نام حتی برای ( یک یا دو ترم ) وجود نخواهد داشت

✓  کمیته بررسی اولیه متشکل از نهادهای ذیربط، متقاضیان واجد شرایط اولیه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورای مرکزی بورس معرفی می نماید 

آدرس کوتاه :