اخبار و رویدادها

اطلاعیه بورس دکتری سال 1398

اطلاعیه بورس دکتری سال 1398


قابل توجه کلیه متقاضیان بورس دکتری سال 1398

کلیه دانشجویان عزیز دکترای متقاضی بورس فرصت مطالعاتی سال 1398 (از هر دو مسیر بورس وزارت علوم و بورس دانشگاه تهران) لطفا تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 98/03/13 به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهید. با توجه به محدودیت سهمیه، تقاضاها پس از بررسی از نظر مطابقت با مقررات با توجه به مصوبه 1397 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اولویت بندی می گردد. بخشی از اولویت بندی "بین افراد با شرایط مشابه" از طریق قرعه کشی خواهد بود. هیچ تقاضایی حذف نمی شود، صرفا به ترتیب الویت به پردیس و دانشگاه ارسال می گردد. درخواست های دریافت شده بعد از مهلت مقرر 98/03/13 بررسی می شوند اما در الویت قرار نخواهند گرفت.

مدارک مورد نیاز برای الویت بندی:

1-    عنوان و چکیده (در حد یک پاراگراف) و تاریخ دفاع از پیشنهاد رساله دکتری، بعلاوه نام استادان راهنما و مشاور. اگر از پیشنهاد رساله خود هنوز دفاع نکرده اید تاریخ احتمالی دفاع را بنویسید.

2-    در حداکثر یک برگ A4  ذکر شود چرا رفتن به فرصت مطالعاتی برایتان مهم است و چه دستاوردی در راستای پژوهش دکترای خود خواهد داشت که در ایران قابل حصول نیست. (این برگه حتما باید به امضا و تایید استاد راهنما برسد. استاد راهنما حتما باید با رفتن شما به فرصت مطالعاتی موافق باشد.)

در صورت داشتن پذیرش از دانشگاه مقصد، نامه پذیرش ضمیمه شود. در غیر اینصورت ذکر شود با کدام دانشگاه و کدام استاد در حال گفتگو برای اخذ پذیرش هستید.

دفتر تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :