اخبار و رویدادها

اطلاعیه: تمدید بازه ثبت نام نیمسال 2-96-95 تا 95/11/12

اطلاعیه: تمدید بازه ثبت نام نیمسال 2-96-95 تا 95/11/12


بسمه تعالی

 

با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان به علل مختلف موفق به ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال دوم نشده اند، از تاریخ 1395/11/10 الی 1395/11/12 با مراجعه به سیستم جامع آموزش نسبت به اخذ دروس اقدام نمایند. بدیهی است مهلت فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 

آدرس کوتاه :