- دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و  کلیه ورودی ها می توانند به صورت online از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06   لغایت  ساعت 23:59 روز شنبه مورخ 1400/06/13 به آدرسhttp://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سامانه جامع آموزش  اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه  1400/07/03

اداره آموزش  و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها