اخبار و رویدادها

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98


دانشجویان محترم مقطع کارشناسی کلیه ورودی ها می توانند به صورت online از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ  98/06/02 لغایت  ساعت 23:59 روز شنبه مورخ 98/06/09 به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع گلستان و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه  98/06/30

لطفا جهت آگاهی از مقررات ثبت نام به سایت http://egufa.ut.ac.ir
(قسمت دسترسی سریع) مراجعه فرمایید.

اداره آموزش  پردیس دانشکده های فنی

 

آدرس کوتاه :