اخبار و رویدادها

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97


ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی کلیه ورودی ها می توانند به صورت online از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ  97/11/6 لغایت ساعت 23:59 روز پنج شنبه مورخ 97/11/11 به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع گلستان و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه 97/11/13

لطفا جهت آگاهی از مقررات ثبت نام به سایت http://egufa.ut.ac.ir (قسمت دسترسی سریع) مراجعه فرمایید.

اداره آموزش  پردیس دانشکده های فنی

 

آدرس کوتاه :