اخبار و رویدادها

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98


دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی می توانند به صورت online از ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 98/11/05 لغایت  ساعت 23:59 روز پنج شنبه مورخ 98/11/10 به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی زمانی انجام شده توسط سامانه جامع آموزش اقدام به ثبت نام در دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه  98/11/12

  توجه :  به غیر ثبت نام در بازه زمانی فوق الذکر ، کلیه دانشجویان ملزم هستند در بازه حذف و اضافه یعنی 98/11/26  لغایت 98/11/28 مجددا" به سامانه جامع آموزش وارد شده و دروس اخذ شده را تائید نمایند . در غیر اینصورت هرگونه مغایرت در واحدهای ثبت شده مستقیما" بر عهده شخص دانشجو بوده و قابل بررسی نمی باشد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی

 

 

آدرس کوتاه :