- دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

اخبار

اطلاعیه ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400

اطلاعیه ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه ورودی ها می توانند به صورت online از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 140011/09 لغایت ساعت 23:59 روز پنج شنبه مورخ 1400/11/14 به آدرس https://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سامانه جامع آموزش اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

 

"زمان شروع کلاس ها: شنبه 1400/11/16"

 

اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکدگان فنی 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها