اخبار و رویدادها

اطلاعیه جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان


 جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1062/15 مورخ 19/‏08/ 97 بنیاد ملی نخبگان به اطلاع می‌رساند بنیاد نخبگان در اجرای حمایت از دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد سهمیه ای را تحت عنوان جایزه شهید احدی  برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بدون آزمون در نظر گرفته و منتخبین  حائز شرایط را  بر اساس فرآیند انتخاب دانشجو معرفی می نماید.

 

 

 

آدرس کوتاه :