اخبار و رویدادها

اطلاعیه جدید دانشجویان مقطع دکترای مشمول آزمون جامع آبان 95

اطلاعیه جدید دانشجویان مقطع دکترای مشمول آزمون جامع آبان 95


کلیه دانشجویان مقطع دکترای مشمول آزمون جامع آبان نود و پنج لطفا فایل پیوست را ملاحظه و در صورت "عدم صدور مجوز " سریعا به سرکار خانم علی اکبری  مراجعه نموده و یا با شماره های  82084462 و یا 66 -82084460 (پذیرش پردیس فنی) تماس حاصل فرمایند.

آدرس پست الکترونیکی جهت برقرای ارتباط : eng_grad@ut.ac.ir  

آدرس کوتاه :