اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


 "اطلاعیه حذف اضطراری" قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی

جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، درروزهای شنبه 97/9/10 لغایت دوشنبه 97/9/12  ، به سایت های آموزشی دانشکده های مربوطه مراجعه کنند.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده و تایید نهایی و یا انجام درخواست حذف اضطراری و چاپ گزارش 423 ، به سایت های دانشکده های ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه، به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

لطفاً جهت آگاهی ازمقررات حذف اضطراری به سایت http://egufa.ut.ac.ir   (قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی                                                                                                                                                                       97/8/23

 

آدرس کوتاه :