نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 / مقطع کارشناسی

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 / مقطع کارشناسی


دانشجویان محترم دوره کارشناسی لطفاً جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، در روزهای شنبه مورخ 1401/03/07 لغایت روز دو شنبه مورخ 1401/03/09 ، به سامانه جامع آموزش مراجعه فرمائید.

جهت دریافت راهنمائی لطفاً با اداره آموزش دانشکده های مربوطه تماس حاصل نمائید. یادآور می شودکلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده درس های خود به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایند و عدم مراجعه به منزله تایید نهائی برگ انتخاب درس بوده و دروس انتخاب شده قابل تغییر نخواهد بود.

 

اداره آموزش دانشکدگان فنی

1401/03/03