نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 / مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 / مقطع کارشناسی ارشد


 دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد شما می توانید در بازه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 – 1400 از روز شنبه مورخ 1401/03/07 لغایت روز دوشنبه مورخ 1401/03/09،(جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری در کل دوره تحصیل) اقدام فرمائید.توجه فرمائید که این اقدام به شرط عدم غیبت و با تائید استاد مربوطه و رعایت باقی ماندن حداقل 8 واحد و نیز ارائه شدن درس حذف شده حداکثر تا نیمسال چهارم،امکان پذیر است.ضمناً الزم است حداقل یک هفته قبل از بازه زمانی فوق درخواست های خود را مطابق با شیوه نامه به آموزش دانشکده مربوطه ارائه دهید. توجه فرمائید که کلیه دانشجویان بدون توجه به این که درخواست حذف اضطراری داشته باشند یا خیر،موظفند برای مشاهده واحدهای اخذ شده خود به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایند.عدم مراجعه به منزله تایید نهایی برگ انتخاب درس بوده و دروس انتخاب شده قابل تغییر نخواهد بود.

اداره آموزش دانشکدگان فنی

1401/03/03