- چهارشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 1400-1399

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 1400-1399 احتراماً  بر اساس مصوبات شورای آموزشی مورخ 1400/2/21 در خصوص امکان حذف اضطراری دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399  به استحضار می رساند:

حذف اضطراری سه درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی و حذف اضطراری یک درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد "بدون رعایت نوع درس و کف واحد" در نیمسال  دوم  سال تحصیلی  1400-1399 نیز بلامانع  می باشد.

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها