اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399


 دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی لازم است بصورت Online از ساعت 8 صبح روز شنبه 99/12/16 لغایت ساعت 23:59 روز دوشنبه  9912/18 به آدرس https://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه (ترمیم) دروس نمایند.

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق، هرگونه تغییرات در دروس اخذ شده امکان پذیر نخواهد بود.

                                                                                                                                                                                                                                                        اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                      1399/12/09

آدرس کوتاه :