اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96


 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می‌توانند به‌صورت Online از روز دوشنبه 96/11/23 لغایت چهارشنبه 96/11/25 از ساعت 8 صبح (96/11/23) به آدرس https://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به

اولویت‌بندی انجام‌شده توسط سیستم جامع و برنامه زمانی ارائه‌شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند. لطفاً جهت آگاهی از مقررات حذف و اضافه به سایت http://egufa.ut.ac.ir/
(قسمت دسترسی‌های سریع) مراجعه فرمایید

آدرس کوتاه :