- دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1-1401-1400

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1-1401-1400  اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1400-1401-1

 

دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی لازم است از ساعت 8 صبح روز شنبه 1400/07/17 لغایت ساعت 23:59 روز دوشنبه 1400/07/19 به آدرس http://ems.ut.ac.ir  مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه (ترمیم) دروس نمایند.

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازۀ فوق هر گونه تغییر در دروس اخذ شده به هیچ عنوان ممکن نخواهد بود.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی، دانشکدگان فنی

1400/07/10

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها