اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1 - 99 - 98

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1 - 99 - 98


 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند بصورت Online از روز شنبه 98/07/13  لغایت دوشنبه  98/07/15   از ساعت 8 صبح (98/07/13) به آدرس https://ems.ut.ac.ir  مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند.

 

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق،تغییرات در واحدهای درسی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                    

آدرس کوتاه :