اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال1 –98 -97

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال1 –98 -97


دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند بصورت Online از روز دوشنبه 97/07/09  لغایت چهارشنبه  97/07/11  از ساعت 8 صبح (97/07/09) به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند. لطفاً جهت آگاهی از مقررات حذف و اضافه به سایت http://egufa.ut.ac.ir
(قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی 

                                                                                                                      1397/07/01

 

آدرس کوتاه :