اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال2 –99 - 98

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال2 –99 - 98


 دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی لازم است بصورت Online از ساعت 8 صبح روز شنبه 98/11/26  لغایت دوشنبه  98/11/28 به آدرس https://ems.ut.ac.ir/fa مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه (ترمیم) دروس نمایند.

توجه : کلیه دانشجویان صرف نظر از آنکه قصد حذف و یا اضافه دروس را داشته باشند ، ملزم هستند در بازه حذف و اضافه به سامانه جامع آموزش وارد شوند.

 

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق، هرگونه تغییرات در واحدهای درسی امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت مغایرت واحدها بر عهده شخص دانشجو می باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                        اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                      1398/11/19

آدرس کوتاه :