اخبار و رویدادها

اطلاعیه شرکت در کارگاه آموزشی دستیاران آموزشی

اطلاعیه شرکت در کارگاه آموزشی دستیاران آموزشی


دانشجویانی که متقاضی دستیار آموزشی می باشند و تاکنون در کارگاه آموزشی شرکت ننموده اند، در اسرع وقت جهت ثبت نام به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

 
آدرس کوتاه :