اخبار و رویدادها

اطلاعیه شماره دو:کنفرانس دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه شماره دو:کنفرانس دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد


دانشجویان عزیز دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

با سلام و احترام،

لطفا کلیه دانشجویایی که قصد دفاع در شهریور ماه 1396 در قالب اولین دوره کنفرانس دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد در بازه 25 تا 29 شهریور 1396 را دارند مراحل پیش از دفاع را به شرح زیر انجام دهند:

 1. مراجعه به سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir و ثبت درخواست دفاع در بخش درخواست های دانشجو
 2. دانلود فرم جدید اعلام کفایت و تایید پایان نامه کارشناسی ارشد در فرمت excel و مراجعه به استاد راهنما جهت پر کردن آن با هماهنگی و تایید ایشان. لطفا در پر کردن فرم excel به نکات و کامنت های درج شده در آن توجه شود. خصوصا نام و مشخصات پنج داور داخلی، پنج داور مدعو و پنج صنعت مدعو پیشنهادی به انتخاب و تایید استاد راهنما در فرم وارد شود.
 3. فرم جدید اعلام کفایت را می توانید از سایت دانشکده ece.ut.ac.ir دانلود کنید. لینک آن در بخش اطلاعیه ها قرار دارد. بعلاوه در سایت کنفرانس ece.ut.ac.ir/thesisconf هم در دسترس است و در سایت ECEM هم قرار خواهد گرفت.
 4. پس از تکمیل فرم اعلام کفایت و نهایی شدن آن، نسخه الکترونیکی در سایت ECEM آپلود شود. بعلاوه یک پرینت از فرم تکمیل شده تهیه شود و به امضاء استادان راهنما و مشاور و خود دانشجو برسد. اصل این نسخه امضاء شده در نهایتا تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده خواهد شد.
 5. در سایت cecm.ut.ac.ir یک Course category به نام Thesisconf ایجاد شده است که ذیل آن ده Course نظیر ده گروه (گرایش) دانشکده وجود دارد. لطفا دانشجویان هر گرایش ابتدا در Course نظیر گرایش خود ثبت نام کنند (Enrolment Key: THESISCONF) و سپس فرم اعلام کفایت تکمیل و نهایی شده خود را آپلود کنند. اسم فایل را همان نام و نام خانوادگی خودتان همراه با شماره دانشجویی قرار دهید (مثلا: hassan-rezaie-810193123.xlsx).
 6. مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت تطبیق واحد اولیه و دریافت برگ تطبیق شده از تحصیلات تکمیلی و مراجعه به مدیر گروه جهت تایید نهایی.
 7. اسکن و آپلود کردن کارنامه تطبیق شده و فرم اعلام کفایت امضاء شده در در سایت CECM. روند آپلود کردن و نام گذاری هر دو فایل مشابه بند 5 است.
 8. انتخاب استادان داور توسط مدیران و نمایندگان گروه ها با هماهنگی تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام خواهد شد و از طریق اطلاعیه در سایت ECE و سایت کنفرانس و نیز اعلام در سایت CECM به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.
 9. هماهنگی جهت روز و ساعت دفاع با داوران مدعو خارجی و داخلی در در بازه 25 تا 29 شهریور 1396 توسط مدیران و نمایندگان گروه ها انجام می شود و نتیجه آن به اطلاع دانشجویان خواهد رسید. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که دفاع می تواند هر ساعتی و روزی در بازه فوق باشد و در این مورد -همانند تمام کنفرانس ها- انتخابی برای دانشجو وجود ندارد.
 10. مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی، پس از انتخاب استادان هیئت داوران، جهت اخذ دعوت نامه ها و فرم اعلام وصول.
 11. مراجعه به تمامی اعضاء هیات داوران (استادان داور داخلی، داور مدعو، راهنما و مشاور) جهت تحویل یک نسخه پایان نامه همراه با دعوت نامه به آنها و امضای فرم اعلام وصول توسط اعضاء. هنگام مراجعه به استاد داور مدعو لطفا مرتبه علمی استاد پرسیده و درج شود. فرم اعلام وصول باید به امضاء تمامی اعضاء هیات داوران برسد.
 12. اسکن و آپلود کردن فرم اعلام وصول تکمیل شده و فرم اعلام کفایت امضاء شده در سایت its3.ut.ac.ir و درخواست مجوز دفاع از پردیس فنی
 13. پس از ارسال مجوز دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده از طریق اتوماسیون توسط پردیس فنی (که معمولاً یک روز کاری بعد از درخواست مجوز انجام می شود) دانشجو به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نموده و اصل فرم اعلام وصول، اصل کارنامه تطبیق شده و اصل فرم اعلام کفایت امضا شده (بند 4) را تحویل می دهد.
 14. رعایت فاصله زمانی حداقل یک هفته بین مجوز دفاع صادر شده از پردیس فنی و تاریخ دفاع الزامی است. یعنی عملا آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع جمعه 17/6/1396 است.
 15. پایان نامه حداقل یک هفته قبل از دفاع باید به دست تمامی اعضاء هیات داوران رسیده باشد.
آدرس کوتاه :