اخبار و رویدادها

اطلاعیه شماره یک:قابل توجه داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری 97 و استعدادهای درخشان

اطلاعیه شماره یک:قابل توجه داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری 97 و استعدادهای درخشان


 قابل‌توجه داوطلبان آزمون دکتری 97 که جهت مصاحبه پذیرفته ‌شده‌اند،زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری 97 و استعدادهای درخشان سال 97 در تاریخ‌های 9 و 10  تیرماه 97 برگزار می‌گردد و با توجه به این امر لیست فرم‌های موردنیاز جهت مصاحبه برای گرایش‌های مختلف اعلام می‌گردد:

لازم به ذکر است که این فرم‌ها در سایت دانشکده در بخش آموزشی – فرم‌ها - فرم‌ها و برنامه زمان‌بندی موردنیاز داوطلبین دکتری سال 97 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر قرار داده‌شده است، جهت دسترسی سریع‌تر لینک‌ها در فرم‌های زیر هم قرار داده‌ شده است.

  1. فرم (توصیه‌نامه ) برای همه  داوطلبان  دعوت به مصاحبه شده  تکمیل و به مدیر گروها در روز مصاحبه تحویل گردد  .
  2. فرم اطلاعات مصاحبه دکتری 97 (فرم شماره 2) برای گرایش  مهندسی برق  -الکترونیک ، تکمیل و در روز مصاحبه تحویل مدیر گروه گردد.
  3. فرم اطلاعات  مصاحبه دکتری 97 (فرم شماره 3) برای گرایش مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، تکمیل و در روز مصاحبه تحویل مدیر گروه گردد.
  4. فرم اطلاعات  مصاحبه 97 (فرم شماره 4) برای گرایش مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات ، تکمیل و در روز مصاحبه تحویل مدیر گروه گردد.
  5. فرم اطلاعات  مصاحبه 97 برای گرایش کامپیوتر - معماری کامپیوتر، تکمیل و در روز مصاحبه تحویل مدیر گروه گردد.
  6. فرم اطلاعات مصاحبه دکتری 97 (فرم شماره 1) برای سایر گرایش‌ها که اسامی آن‌ها ذکر نشده و به‌هرحال تکمیل و تحویل مدیر گرایش خود در روز مصاحبه نمایند.

 

آدرس کوتاه :