اخبار

اطلاعیه شماره 1 " کارآموزی تابستان 1401

اطلاعیه شماره 1 " کارآموزی تابستان 1401"قابل توجه متقاضیان گذراندن دوره کارآموزی در تابستان 1401"

دانشجویان مقطع کارشناسی واجد شرایط که قصد گذراندن دوره کارآموزی در تابستان 1401 را دارند، می توانند از تاریخ 1401/03/10 لغایت 1401/04/22 به سامانه کارآموزی به نشانی  internship.ut.ac.ir مراجعه و در سامانه کاروژه  یا تلنت کوچ ثبت نام نمایند.

قابل ذکر است دانشجویان باید فرصت کارآموزی را تنها در یکی از سامانه های مذکور نهایی نمایند.

معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی

 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی