اخبار و رویدادها

اطلاعیه فوری"قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد و دکتری"

اطلاعیه فوری"قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد و دکتری"


قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

لطفاً جهت دریافت کارت دانشجویی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :