اخبار و رویدادها

اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد


نکته اول :
به استحضار میرساند که اخذ درس مازاد بر ۲۶ واحد فقط  برای دانشجویانی که معدل کمتر از ۱۴ دارند به جهت جبران معدل (در عین حال نیاز به مجوز دارد) امکان پذیر است.
دانشجویانی که معدل بالاتر از ۱۴ دارند به هیچ عنوان درس مازاد اخذ نکنند چون در موقع فارغ التحصیلی با مشکل مواجه میشوند. ( اگر درسی در راستای پایان نامه باشد و حتما باید اخذ شود الزاما فرم درخواست آموزشی با تایید استاد راهنما و مدیر گرایش نیاز دارد و در جلسه پردیس فنی و دانشگاه هم باید تصویب شده باشد )
 
نکته دوم:
اخذ واحد پایان نامه فقط با شماره ۸۱۲۰۱۶۳ کد گروه ۰۱ انجام گیرد .
دانشجویان از ترم ۳ به بعد تا موقع دفاع هر ترم درس پایان نامه را اخذ نمایند.
 
نکته سوم : 
دانشجویان عزیز قبل انتخاب واحد حتما با استاد راهنما یا مدیر گرایش مشورت کنید.
 
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آدرس کوتاه :