اخبار و رویدادها

اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی

اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی


قابل‌ توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96

به آگاهی می‌رساند کلیه دانشجویان دانشکده می‌توانند از روز شنبه مورخ 96/09/11 لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/09/29 با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید خود اقدام نمایند. دانشجویان می‌توانند در صورت هرگونه مشکل یا سؤال در این خصوص در سامانه مدیریت درخواست‌های آموزشی دانشجویان پیام بگذارند و جهت پیگیری به کارشناس دانشکده خود مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :