اخبار و رویدادها

اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


قابل‌توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 97- 96

به آگاهی می‌رساند کلیه دانشجویان دانشکده می‌توانند از روز شنبه مورخ 97/02/29 لغایت روز یکشنبه مورخ 97/03/13 با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید خود اقدام نمایند.

ضمناً "ارزشیابی الکترونیکی برای دستیاران آموزشی نیز انجام می‌گردد."

 بدیهی است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی، امکان انتخاب واحد در نیمسال بعد و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری به هیچ‌وجه برای دانشجویان محترم وجود نخواهد داشت.

 دانشجویان می‌توانند در صورت هرگونه مشکل یا سؤال در این خصوص در سامانه مدیریت درخواست‌های آموزشی دانشجویان پیام بگذارند و جهت پیگیری به کارشناس دانشکده خود مراجعه نمایند.

 

 

آدرس کوتاه :