اخبار

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید بازه زمانی ارزشیابی دروس دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید بازه زمانی ارزشیابی دروس دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 

        قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99       

 

  به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰  لغایت چهارشنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰ به مدت یک هفته تمدید شد. کلیه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می توانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir (گلستان) نسبت به ارزشیابی دروس نیمسال دوم 00-99 خود اقدام نمایند.

 ضمنا" ارزشیابی الکترونیکی برای دستیاران آموزشی نیز انجام می گردد.

 

                                                        آموزش دانشکده مهندسی برق  و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی