اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

اطلاعیه مهم "در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی"

اطلاعیه مهم "در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی"

دانشجویان با وضعیت ذیل در اسرع وقت جهت ارائه درخواست و توضیحات مربوط به مشکل به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
1. دانشجویانی که در سال تحصیلی 1-97 انتخاب واحد زیر حد نصاب داشته و فارغ التحصیل نمی باشند.
2. دانشجویانی که در سال تحصیلی 1-97 و ترم قبل ازآن مراجعه نکرده و درخواستی در خصوص ادامه تحصیل  سنوات و مرخصی و... ارائه نموده اند. 
3. دانشجویان ورودی 93 که در سال تحصیلی 1-97  درخواست سنوات ارائه نموده اند.
ضمنا پیرو اطلاعیه قبلی دانشجویان ورودی 92 و 93 سریعا" در خصوص ارائه درخواست سنوات 2-97 و یا پیش‌ترم از طریق پیشخوان خدمت اقدام نمایند.
 تذکر مهم : در صورتی که دانشجویان با وضعیت اعلام شده اقدامات لازم را انجام ندهند -که منجر به  صدور حکم عدم مراجعه، محرومیت و... گردد، هیچ گونه مساعدتی صورت نخواهد پذیرفت. 
 
.                                            .                                             آموزش دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
آدرس کوتاه :