اخبار و رویدادها

اطلاعیه مهم "در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی"

اطلاعیه مهم "در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی"


اطلاعیه مهم "در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی"

دانشجویان با وضعیت ذیل در اسرع وقت جهت ارائه درخواست و توضیحات مربوط به مشکل به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
1. دانشجویانی که در سال تحصیلی 1-97 انتخاب واحد زیر حد نصاب داشته و فارغ التحصیل نمی باشند.
2. دانشجویانی که در سال تحصیلی 1-97 و ترم قبل ازآن مراجعه نکرده و درخواستی در خصوص ادامه تحصیل  سنوات و مرخصی و... ارائه نموده اند. 
3. دانشجویان ورودی 93 که در سال تحصیلی 1-97  درخواست سنوات ارائه نموده اند.
ضمنا پیرو اطلاعیه قبلی دانشجویان ورودی 92 و 93 سریعا" در خصوص ارائه درخواست سنوات 2-97 و یا پیش‌ترم از طریق پیشخوان خدمت اقدام نمایند.
 تذکر مهم : در صورتی که دانشجویان با وضعیت اعلام شده اقدامات لازم را انجام ندهند -که منجر به  صدور حکم عدم مراجعه، محرومیت و... گردد، هیچ گونه مساعدتی صورت نخواهد پذیرفت. 
 
.                                            .                                             آموزش دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
آدرس کوتاه :