اخبار

اطلاعیه مهم: نحوه امتحانات پایان نیمسال 2-01-1400

اطلاعیه مهم: نحوه امتحانات پایان نیمسال 2-01-1400  

 اطلاعیه مهم: نحوه امتحانات پایان نیمسال 2-01-1400

 

 

امتحانات پایان نیمسال 2-01-1400 به صورت حضوری برگزار می گردد. حضور در آزمون پایان‌ترم برای تمام دروس الزامی است. آزمون دروس عمومی به صورت مجازی می باشد و دانشجویان موظفند در امتحانات مجازی شرکت نمایند.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی