اخبار و رویدادها

اطلاع رسانی در خصوص تبادل دانشجو با دانشگاه ماربورگ آلمان

اطلاع رسانی در خصوص تبادل دانشجو با دانشگاه ماربورگ آلمان


به استحضار می‌رساند فراخوان برنامه تبادل دانشجو در قالب برنامه اراسموس پلاس (دانشگاه ماربورگ آلمان) در مقطع کارشناسی ارشد برای کلیه رشته‌ها در لینک زیر قابل‌مشاهده است.

 تبادل دانشجو با دانشگاه ماربورگ آلمان

http://ut.ac.ir/fa/page/1381/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

 

 

آدرس کوتاه :