اخبار و رویدادها

اطللاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی"تغییرساختار چارت درسی رشته مهندسی برق"

اطللاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی"تغییرساختار چارت درسی رشته مهندسی برق"


اطللاعیه مهم : تغییرساختار چارت درسی رشته مهندسی برق از ورودی ۹۵ به بعد
 
با توجه به تغییرساختار چارت درسی رشته مهندسی برق از ورودی ۹۵ به بعد و لزوم معرفی چارت درسی و تمرکزهای این رشته جهت انتخاب صحیح دانشجویان در مسیر تحصیلی خود، دانشکده بر آن است که در دو روز ۱۰ و ۱۱ دی، برنامه ای را در دو بخش اجرا کند.
بخش اول برنامه روز دوشنبه ۱۰ دی ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ با حضور معاون آموزشی دانشکده به توضیحات ساختاری درباره چارت جدید و پاسخ به سؤالات مرتبط با اخذ درس‌ها و تطبیق واحدهای ورودی‌های مختلف اختصاص دارد. 
?? یادآوری می‌نماید دانشجویان سؤالات خود در این خصوص را از طریق فرم گوگل به نشانی http://bit.ly/2LpHnTt  مطرح نمایند تا برنامه‌ریزی این جلسه به نحو بهتری قابل انجام باشد.
 
بخش دوم برنامه در روز سه شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده و مشاورین آموزشی تمرکزهای رشته مهندسی برق برگزار میگردد که به توضیح و معرفی تمرکزهای این رشته، جهت تسهیل انتخاب تمرکز توسط دانشجویان پرداخته می شود.
?? دانشجویان میتوانند سؤالات خود در این خصوص را از طریق فرم گوگل به نشانی bit.ly/EEquestion مطرح نمایند تا در انتهای جلسه اساتید به آنها پاسخ دهند.
از تمامی دانشجویان مهندسی برق ورودی ۹۵ و ۹۶ جهت حضور در این برنامه دعوت به عمل می آید.
آدرس کوتاه :