اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه انتقال توان بدون تماس و بی سیم

اعضای آزمایشگاه انتقال توان بدون تماس و بی سیم


سرپرست آزمایشگاه
صادق واعظ‌ زاده
استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 308
تلفن: 61114916
پست الکترونیکی: vaezs [AT] ut.ac.ir

 

اعضای فعال

امیر بابکی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: amir.babaki87@ut.ac.ir
مجید فردوسیان مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: majid.ferdosian@ut.ac.ir
عبدالرضا عباسی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: aba.iust88@gmail.com

 

اعضای سابق

سعید حسن زاده
دکترا
پست الکترونیکی: s.hasanzadeh1981@gmail.com

 

آدرس کوتاه :