اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه روباتیک پیشرفته

اعضای آزمایشگاه روباتیک پیشرفته


 

مجید نیلی احمدآبادی
استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 734
تلفن: 61114221
پست الکترونیکی: mnili [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

صابر شیبانی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: sheybani.saber [at] gmail.com
 
آرین یزدان پناه
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: a.yazdanpanah [at] ut.ac.ir
 
مریم هاشم زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: m.hashemzadeh.b [at] gmail.com
ترکیب یادگیری مبتنی بر عادت و مبتنی بر مدل در زیرفضاهای سنسوری
مصطفی میانداری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: miandari91 [at] gmail.com
 
الهه ابوالحسنی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: el.abolhassani [at] gmail.com
 
پیمان وحیدخواه
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: peyman.vahidkhah [at] gmail.com
 
سجاد مولایی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: sajed.mowlaei [at] gmail.com
 
سعید ساعدی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s2m6.ss [at] gmail.com
 
فرناز شهبازی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: far.shahbazi40 [at] yahoo.com
 
حسن کانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h3.hmak [at] gmail.com
 
مینا علی بیگی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: minaalibeigi [at] gmail.com
یادگیری تقلیدی سطح بالا (مکانیزمی قوی با الهام از موجودات زنده)
محمد علی نیکویی ماهانی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: m.a.nikouei.mahani [at] gmail.com
مطالعه و مدل سازی ترکیب چند حسی در انسان
حامد جلالی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: Jalaly.hamed [at] gmail.com
 
نافع مراد
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: nafee.mourad [at] gmail.com
 
علی عزالدین
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: a.ezz [at] hotmail.com
 

اعضای سابق

آرشام افسردیر
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: arshamafsardeir [at] gmail.com
آتوسا پارسا
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: atoosa.parsa [at] gmail.com
بهروز سلیمانی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: behrouzhs [at] yahoo.com
 
حسین نصراللهی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h_nasrollahi_66 [at] yahoo.com
 
زهرا رضوی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: zahra.razavi85 [at] gmail.com
 
سروش ملکی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: smaleky09 [at] gmail.com
 
سعیده صادقی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: saeedeh1234 [at] gmail.com
علی شیروانی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: aj.shirvani [at] gmail.com
 
فاطمه احمدی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: fateme.ahmadif [at] gmail.com
 
فاطمه موسوی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: fatemeh_mousavi86 [at] yahoo.com
 
پدرام داعی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: pedram.daie [at] gmail.com
 
امین موسوی
دکترا
پست الکترونیکی: amin_mousavi [at] yahoo.com
 
حسین وهابی
دکترا
پست الکترونیکی: H.vahabie [at] gmail.com
 
زهرا صادقی
دکترا
پست الکترونیکی: sadeghi.za [at] gmail.co
 
آدرس کوتاه :