اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه روباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند

اعضای آزمایشگاه روباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند


سرپرست آزمایشگاه

هادی مرادی
دانشیار
اتاق: ساختمان شماره 2، 709
تلفن: 61114960
پست الکترونیکی: moradih [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

محمد حسین صالح پور
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: M.h.salehpour [at] ut.ac.ir
نعیم فرهادیان
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: nfazizi [at] gmail.com
 
سجاد مولایی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: Sajad.mowlaei [at] gmail.com
 
محمد رضا فرحناک
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: moh1989far [at] gmail.com
 
مصطفی درفشیان
کارشناسی
پست الکترونیکی: M.Derafshian [at] ut.ac.ir
 
روژینا غنوی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: rghanavi [at] gmail.com
بیژن بینایی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: bijan [at] binaee.com
 
فائزه فمی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: f.fami.2005 [at] gmail.com
 
امیر مهدی شایان
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: mehdi.shn [at] gmail.com
 
سید مهدی نصیری
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: s.m.nasiri [at] gmail.com
 
محمد حسن فارس
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: eng.m.h.fares [at] outlook.com
 
موسی ولی زاده
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mousavalizadeh [at] alumni.ut.ac.ir
 
نیلوفر صمد زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: niloufarsamadzadeh [at] yahoo.com
 
ملیکا مقدس
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: melika.moghadas [at] ut.ac.ir
 
مهسان نورانی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: enchanted.mne [at] gmail.com
 
پریسا پرهامی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: p.parhami [at] ut.ac.ir
اطهر محمودی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: athar.mahmudi [at] gmail.com
شادان گلستان
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: shadan.golestan [at] gmail.com
 
پیام جمعه یزدیان
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: pjyazdian [at] gmail.com
 
رسول تابان
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: rasool_taban [at] yahoo.com
 
عاطفه ایرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: atefeh.ir72 [at] gmail.com
 
پگاه سلیمان
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: pegahsoleiman [at] gmail.com
سمیه فتاحی
دکترا
پست الکترونیکی: s.fatahi [at] ece.ut.ac.ir
ابوالفضل نادی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: abolfazl.nadi [at] gmail.com
آیدا خزایی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: khozaei [at] gmail.com
سعید حیدری
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: saeid_haidari [at] yahoo.com
تارا رضاپور
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: tara_rezapour [at] yahoo.com

اعضای سابق

ارژنگ احمدی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: arjang.ahmadi [at] ut.ac.ir
محمد حسین صالح پور
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: M.h.salehpour [at] ut.ac.ir
نعیم فرهادیان
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: nfazizi [at] gmail.com
 
سجاد مولایی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: Sajad.mowlaei [at] gmail.com
 
محمد رضا فرحناک
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: moh1989far [at] gmail.com
 
مصطفی درفشیان
کارشناسی
پست الکترونیکی: M.Derafshian [at] ut.ac.ir
 
روژینا غنوی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: rghanavi [at] gmail.com
بیژن بینایی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: bijan [at] binaee.com
 
فائزه فمی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: f.fami.2005 [at] gmail.com
 
امیر مهدی شایان
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: mehdi.shn [at] gmail.com
 
موسی ولی زاده
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mousavalizadeh [at] alumni.ut.ac.ir
 
نیلوفر صمد زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: niloufarsamadzadeh [at] yahoo.com
 
ملیکا مقدس
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: melika.moghadas [at] ut.ac.ir
 
مهسان نورانی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: enchanted.mne [at] gmail.com
 
اطهر محمودی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: athar.mahmudi [at] gmail.com
شادان گلستان
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: shadan.golestan [at] gmail.com
 
پیام جمعه یزدیان
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: pjyazdian [at] gmail.com
 
رسول تابان
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: rasool_taban [at] yahoo.com
 
سمیه فتاحی
دکترا
پست الکترونیکی: s.fatahi [at] ece.ut.ac.ir
سعید حیدری
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: saeid_haidari [at] yahoo.com
تارا رضاپور
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: tara_rezapour [at] yahoo.com
 
اشکان سرلک
کارشناسی
پست الکترونیکی: ashkan.sarlak [at] gmail.com
 
الهه فرمد
کارشناسی
پست الکترونیکی: e.farmad [at] gmail.com
امیرعلی باقرزاده
کارشناسی
پست الکترونیکی: amir.ali.bagherzade [at] gmail.com
 
بردیا زمانیان
کارشناسی
پست الکترونیکی: bardia.zamanian [at] yahoo.com
سهیل صالحی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: Soheil.Salehi.M [at] gmail.com
 
سپهر ولی پور
کارشناسی
پست الکترونیکی: sepehr.valipoor [at] yahoo.com
شایان رضوان خواه
کارشناسی
پست الکترونیکی: shrezvankhah [at] gmail.com
 
صابر شیبانی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: sheybani.saber [at] gmail.com
 
علی جهانی امیری
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: ali.jahani [at] ut.ac.ir
 
علی نوری زنوز
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: alinourizonoz [at] ut.ac.ir
علیرضا سرمدی
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: a.sarmadi [at] yahoo.com
 
مریم قروی
کارشناسی
پست الکترونیکی: m.gharavi [at] ece.ut.ac.ir
 
مهدی موسوی
کارشناسی
پست الکترونیکی: mehdee_mousavi [at] ut.ac.ir
 
میثم فقهی
کارشناسی
پست الکترونیکی: Me.feghhi [at] gmail.com
پویا ابوالقاسمی
کارشناسی
پست الکترونیکی: p.abolghasemi [at] ece.ut.ac.ir
اتابک نژاد فرد
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: a.nejadfard [at] gmail.com
 
بهاره قادری
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: ba.ghaderi [at] gmail.com
 
حسام علیزاده
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: hesam.alizadeh [at] gmail.com
 
حسین خندانی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: khandanihosein [at] yahoo.com
حمید ابراهیمی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: hamid147ebrahimi [at] gmail.com
 
خلیل طاهری
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: k.taheri [at] ut.ac.ir
دانیال بهزادی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: dani.behzi [at] ubuntu.com
 
سمیه عرب یار محمدی
کارشناسی ارشد
 
سید محمود احمدی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.m.ahmadi [at] ut.ac.ir
 
عالیه محتشمی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: alieh.mohtashami [at] gmail.com
 
عباس مرادی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: sa.narrator [at] gmail.com
 
علیرضا عبدالهی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: alireza.abdollahi71 [at] gmail.com
 
فهیمه پور محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: fahimepn [at] yahoo.com
فوژان باباعلی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: f.babaali [at] ut.ac.ir
 
مجتبی فرمانی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mojtaba.farmani [at] gmail.com
 
مجید پور معمار
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: pourmemar [at] ut.ac.ir
محسن ابراهیمی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mohsenebrahimi86 [at] gmail.com
 
محسن فرهادی
دانشجوی کارشناسی ارشد
مریم محمودی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
مریم نقی زاده
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mary.naghizadeh [at] gmail.com
 
مهدی دهقانی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: m.dehghani612 [at] gmail.com
 
مهدی فردین دوست
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mfdieee [at] gmail.com
 
مهناز محمودیان
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mahmoodian.m [at] gmail.com
 
مژگان هاشمیان
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: m.hashemian [at] ut.ac.ir
میثم زارع زاده
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: zarezadeh [at] gmail.com
 
پردیس لعلی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: pardis.lali88 [at] gmail.com
کوروش نادری
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: koorosh.naderi.86 [at] gmail.com
کیوان گلستان
کارشناسی ارشد
امید زبردست
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: o_zebardast [at] ut.ac.ir
 
سرور اختیاری امیری
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: sorour.ekhtiari [at] gmail.com
علی آسایی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: asaei.ali [at] gmail.com
 
علی صادقی
دانشجوی دکترا
 
محمد حسن قیصریه ها
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: ghissari.hassan [at] gmail.com
مهدی دهقان
دکترا
پست الکترونیکی: smm.dehghan [at] gmail.com

 

آدرس کوتاه :