اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه سیستم های هوشمند اطلاعات

اعضای آزمایشگاه سیستم های هوشمند اطلاعات


سرپرست آزمایشگاه

آزاده شاکری
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 517
تلفن: 61119722
پست الکترونیکی: shakery [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

راضیه رحیمی
دانشجوی دکترا
 
حسین نصر اصفهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
مریم میرزایی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
مرجان عظیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
الهام قنبری
دانشجوی دکترا
 
سمانه کریمی
دانشجوی دکترا
 
شایان علی‌اکبر تبریزی
دانشجوی دکترا
 
سمیرا آب‌نار
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.abnar [at] ut.ac.ir
 
جاوید داداش‌کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
ایمان دهدار بهبهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: i.dehdar [at] ut.ac.ir
الهه ربانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 

اعضای سابق

فرشید آپرویز
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
حسین آذربنیاد
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h.azarbonyad [at] ut.ac.ir
سایت شخصی: وب‌سایت شخصی
 
مصطفی دهقانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mo.dehghani [at] ut.ac.ir
سایت شخصی: وب‌سایت شخصی
محمدرضا مرشدی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
نسرین براتعلی‌پور
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
هما برادران هاشمی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h.b.hashemi [at] ece.ut.ac.ir
محمدعلی تولایی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
الهه رحیم‌طرقی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
زهرا رحیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
حامد زمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h.zamani [at] ut.ac.ir
سایت شخصی: Homepage
 
محمدرضا شمس
دانشجوی کارشناسی ارشد

 

آدرس کوتاه :