اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین

اعضای آزمایشگاه مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین


سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 703
تلفن: 61114914
پست الکترونیکی: araabi [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

الهه لطفی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: e.lotfi [at] ut.ac.ir
 
سیده سارا اقوامی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: ssa.aghvami [at] gmail.com
 
علی غفاری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: ali.ghaffaari [at] gmail.com
سایت شخصی: http://ali.ghaffaari.com
 
سعید مسعودنیا
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: s.masoudnia [at] gmail.com
 
آرش مهرجو
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: a.mehrjou [at] ut.ac.ir
 
امیر حسین طهرانی صفا
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: ahtehranisafa [at] ut.ac.ir
 
حسین رفیع پور
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h.rafipoor [at] gmail.com
 
امیر سلیمانی بجستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: A.Soleimani.B [at] ut.ac.ir
 
سجاد یزدانی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: sajjad.yazdani [at] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://www.yazdani.id.ir
 
مجتبی عظیمی فر
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: m.azimifar [at] ut.ac.ir
 

 

آدرس کوتاه :