اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه مهندسی پزشکی

اعضای آزمایشگاه مهندسی پزشکی


سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 509
تلفن: 61114909
پست الکترونیکی: hszadeh [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

حمید خسروی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: hmdkhsrv [at] yahoo.com
 
مسعود بنایی فر
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: Banaie [at] gmail.com

Developing New Methods on Extracting Spatio-temporal Features to Help Physicians on Diagnosis & Treatment of Breast Cancer

محمد شمس
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: saleh.shams [at] gmail.com
 
علیرضا محمدی نژاد کیسمی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: alirezamnk [at] yahoo.com
 
الهه یارقلی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: elahe.yargholi [at] gmail.com
 
سعید بهابادی اخوان
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: s.akhavan [at] ut.ac.ir
 
مونا فرخزادی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mona.farokhzadi [at] ut.ac.ir
 
بهاره ماستیانی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: b.mastiani [at] ut.ac.ir
 
روح الله جعفری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: rjafarimail [at] yahoo.com
 
سمیه سلطانیان زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.soltanian [at] ut.ac.ir
 
احسان آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: e.abadi [at] ut.ac.ir
نیره قاضی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: ngh6790 [at] yahoo.com
صفحه شخصی
 
فاطمه زارع
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: f_zare [at] roketmail.com
 

 

آدرس کوتاه :