اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال

اعضای آزمایشگاه هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال


هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال

 

 

دانشجویان دکتری

حامد درستی
ایرج مقدس

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

الهه یادگاری
بشری سلطانی
قاسم پسندی
محمد رضا چیت ساز شوشتری
صادق دشتی
رسول فرجی
سینا قنبری

 

 

دانشجویان کارشناسی

محمد سعید ابریشمی
نادر صحت بخش

 

آدرس کوتاه :