اخبار و رویدادها

اعضای آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسابتی

اعضای آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسابتی


سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 314
تلفن: 61114924
پست الکترونیکی: fbahrami [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

مهدی برج خانی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: m.borjkhani [at] ut.ac.ir
 
صدیقه دهقانی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: se.dehghani [at] gmail.com
 
سعید سلوکی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: saidsolooki [at] gmail.com
 
مینا میرجلیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mirjalili.mina [at] gmail.com
 
محمد محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mmohammadi5871 [at] gmail.com
سایت شخصی: Linked in
 
فرزانه درکی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mirjalili.mina [at] gmail.com
 
منصور تالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mansour.taleshi [at] gmail.com
 
سید مازیار طبسی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: sm.tabasi [at] yahoo.com
 
حمیدرضا فرهنگ
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: hamidreza.farhang89 [at] gmail.com
 
ناصر تالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
میلاد شجاعی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: miladshojaee [at] yahoo.com
 
میلاد قملاقی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: milad.ghomlaghi [at] yahoo.com
 

اعضای سابق

مهران عمادی
دکترا
پست الکترونیکی: mehranemadi [at] yahoo.com
 
صابر دینی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: saberdini [at] gmail.com
 
زیبا گندمگار
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: ziba.gandomkar [at] gmail.com
 
محمود امیری
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: ma.amiri [at] ece.ut.ac.ir
 
صابر دینی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: saberdini [at] gmail.com
 
شیوا قاآنی فراشاهی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: shiva.ghaani [at] gmail.com
علی مهدوی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: melpomah [at] gmail.com, ali.mahdavi.o [at] ut.ac.ir
 
لادن مهیمنیان
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: Ladan.moheymanian [at] gmail.com
امیر حسین خازنی فرد
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: a.khazeni [at] ut.ac.ir
 
محمدرضا محققی نژاد
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: m.mohaghegh [at] ut.ac.ir
 
یونس رخشانی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: rakhshay [at] cc.umanitoba.ca; rakhshani.younes [at] gmail.com
 
سهام الدین خیلایی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: khailaie [at] theoretical-biology.de
 
عطیه عرب
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: eksir_22 [at] yahoo.com
 
رامین عضدی اول
دانشجوی کارشناسی
پست الکترونیکی: ramin.azodi-avval [at] student.uni-tuebingen.de , ramin.azodi [at] alumni.ut.ac.ir , raminazodiaval [at] gmail.comm ,
 
مهسا ممتحن
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: Mahsa.momtahan [at] gmail.com, Mahsa.momtahan [at] ut.ac.ir
 
فرزانه دانایی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: farzaneh.danaei [at] gmail.com
یاشار ضیغمی
کارشناسی ارشد

 

آدرس کوتاه :