اخبار و رویدادها

اعضای کارگاه عمومی 1

اعضای کارگاه عمومی 1


سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان شماره 2، 709
تلفن: 61114960
پست الکترونیکی: moradih [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

جناب آقای ماهر
کارشناسی
 
نادر صحت بخش
کارشناسی
 
قاسم پسندی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
محمد رضا چیت ساز شوشتری
دانشجوی کارشناسی ارشد

 

آدرس کوتاه :