اخبار و رویدادها

اعضای کمیته

اعضای کمیته


هیئت موسس کمیته 

مجید نیلی احمدآبادی حمید سلطانیان زاده محمود شاه آبادی هادی مرادی

مجید نیلی احمدآبادی 

حمید سلطانیان‌زاده

محمود شاه آبادی

هادی مرادی 

 

 

اعضای کمیته

دانشگاهی       صنعتی    

  کامیار امینیان                          فیروز آقازاده

  علی محمد جعفری     موسی رفان

  مهرداد دیانتی     هاشم زارع حسینی

  محمد شاهیده‌پور     محمدحسن شانه‌ساززاده

 

بابک فهیمی

(حوزه کاری و پژوهشی)

 

  رضا صفوی نائینی
       

  سید احمد عراقچی
       

  بیژن فلسفی
          محمود مخدومی
             
             

 

آدرس کوتاه :