اخبار و رویدادها

اعضا آزمایشگاه نگاشت مغز

اعضا آزمایشگاه نگاشت مغز


سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 612
تلفن: 61114178
پست الکترونیکی: ghzadeh [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

محمد شمس
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: saleh.shams [at] gmail.com
 
محمد رضا رضائیان
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: rezaeian_mr [at] yahoo.com
 
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mohammadi_nejad [at] ut.ac.ir
 
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: elahe.yargholi [at] ut.ac.ir
 
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: tzarghami [at] ut.ac.ir
 
مونا فرخزادی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mona.farokhzadi [at] ut.ac.ir
 
امین دهقانی
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: dehghani [at] ut.ac.ir
 
افسون خدایی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: khodaee.afsoon [at] gmail.cm
 
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: farshad_rafiei [at] ut.ac.ir
 
وجیه فرهادی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: f.farhadii [at] yahoo.com
 
سمیه سلطانیان زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.soltanian [at] ut.ac.ir
 

اعضای سابق

بابک افشین پور
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی:  babak_afshinpoor [at] yahoo.com 
 
لادن امینی
دانشجوی دکترا
 
علی خادم
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: alikhadem [at] ut.ac.ir
 
وحید تیموری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: v_taimouri [at] yahoo.com
 
محمد سلیمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
محسن بهرامی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mohsen.bahrami [at] ut.ac.ir
 
فاطمه ابراهیمی نیا
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: ebrahimi_nia [at] yahoo.com
 
فریبا کنارنگی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: fkenarangi [at] yahoo.com
 
شهاب بختیاری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: shahab.bakhtiari [at] gmail.com
 
علی بشیر گنبدی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: alibashirgonbadi [at] yahoo.com 
 
شقایق اسحاقیان
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: shaghayegh_sabrayi [at] yahoo.com
 
امید کاروان
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
فاطمه مختاری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:  f.mokhtari79 [at] gmail.com
 
محدثه منتجبی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mohaddeseh_561 [at] yahoo.com
 
امیرحسین ریاضی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: amirho3in.riazi@gmail.com
 
فرزین شاملو
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
علیرضا سجودی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:  alireza_sojoudi [at] yahoo.com 

 

آدرس کوتاه :