اخبار و رویدادها

اعلام آخرین ملهت ثبت نام کارآموزی

اعلام آخرین ملهت ثبت نام کارآموزی


کارآموزی در تابستان 1398" اطلاعیه شماره (4)

آخرین مهلت ثبت نام کارآموزی و انتخاب فرصت در سامانه ut.talentcoach.ir تا روز شنبه مورخ 1398/03/18  تمدید گردید.

 

آدرس کوتاه :